Stypendyści Marszałka Województwa Łódzkiego nagrodzeni !!!

W dniu 8 czerwca 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła sie uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom, którzy otrzymali stypendia naukowe i artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego oraz statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców.

Zaproszonych gości powitała Pani Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na uroczystości byli obecni: Pani Joanna Skrzydlewska- Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Małgorzata Kowalska – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska – Prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak - Prorektor ds. edukacji Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Elżbieta Protakiewicz – Dziekan Wydziału operatorskiego i realizacji telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, nagrodzeni stypendyści wraz z rodzicami oraz nauczycielami.

Podczas uroczystości Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pan Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego wręczyli listy gratulacyjne 50 stypendystom, którzy w 2015 r. zostali wsparci dofinansowaniem w łącznej kwocie 320 000 zł. Stypendia naukowe otrzymało 29 osób, w tym 14 w kategorii „student” i 15 w kategorii „uczeń”. Po raz trzeci wręczono stypendia wybitnym młodym naukowcom. To specjalny program stypendialny wspierający młodych łódzkich naukowców, prowadzących projekty naukowo-badawcze przyczyniające się do rozwoju regionu. W tym roku złożonych zostało 101 wniosków, z czego przyznano 9 stypendiów o łącznej wartości 150 000 zł. W gronie osób nagrodzonych stypendiami artystycznymi znalazła się 1 osoba wyróżniona w kategorii „młody twórca” oraz 11 w kategorii „uczeń”. Łączna kwota przyznanych stypendiów artystycznych to 70 000 zł. Uzyskane stypendia stwarzają możliwość dalszego rozwoju naukowego i artystycznego. Zakupy oprogramowania, specjalistycznego sprzętu oraz instrumentów, wyjazdy na kursy mistrzowskie, nauka języka, konkursy za granicą – to cele najczęściej realizowane przez stypendystów.

Oprócz stypendiów, wręczono również po raz drugi statuetki dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców. Uhonorowano firmy, które wspierają rozwój nauki, realizują wspólne projekty naukowo-badawcze, udostępniają nowoczesne rozwiązania technologiczne dla studentów oraz umożliwiają odbywanie praktyk i staży. Promowane zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego.

Po wręczeniu listów gratulacyjnych i statuetek nastąpiła część artystyczna, w trakcie której swoje zdolności zaprezentowali laureaci stypendiów artystycznych.

Województwo Łódzkie od 2007 roku wyróżnia uczniów i studentów, którzy osiągają znaczące sukcesy na polu nauki i sztuki. Dotychczas sfinansowano stypendia o wartości 2 370 488 zł, trafiły one do 432 osób.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.

Tegoroczni Stypendyści Marszałka Województwa Łódzkiego:

Laureat stypendium artystycznego w kategorii „młody twórca”:

Anita Kwiatkowska-Naqvi 

W kategorii „uczeń” stypendia otrzymali:
Uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia:

  1. Aniela Milala
  2. Jędrzej Lemański
  3. Natalia Kowalska

Student Akademii Muzycznej:

  1. Dominik Domińczak

Uczennice szkół baletowych:

1.   Adrianna Rieske
2.  
Hanna Szychowicz

Stypendyści reprezentujący sztuki wizualne i film:

1.   Patrycja Cichosz
2.  
Laura Jerzak
3.  
Karolina Zaborska
4.  
Joanna Góra-Raurowicz
5.   Aleksandra Chciuk

Laureaci stypendiów naukowych:

W kategorii „student”:
Stypendium I stopnia otrzymali:

1.    Marcin Szczurski
2.   
Konrad Stawiski

Stypendia II stopnia otrzymali:

1.    Alicja Strzałka
2.   
Nina Miązek
3.   
Ewa Pawłowicz
4.   
Krzysztof Piechocki
5.   
Rafał Zieliński
6.   
Bartosz Opara

Stypendia III stopnia otrzymali:

1.    Sławomir Kania
2.   
Piotr Pacholski
3.   
Adrian Witczak
4.   
Paulina Grabarz
5.   
Weronika Gonciarz
6.   
Przemysław Tomczyk

W kategorii „uczeń”:
Stypendia I stopnia otrzymali:

1.    Joanna Jurek
2.   
Rafał Burczyński
3.   
Anna Łeń

Stypendia II stopnia otrzymali:

1.    Mateusz Walczak
2.   
Michał Jan Lewandowski
3.   
Paweł Rogowski
4.   
Magda Barańska

Stypendia III stopnia otrzymali:

1.    Piotr Żuber
2.   
Oliwia Jurek
3.   
Wojciech Przybyszewski
4.   
Anna Błaszczyk
5.   
Agata Dubiak
6.   
Klaudia Koman
7.   
Dawid Justyński
8.   
Aleksandra Fesiuk

Laureaci stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców to:

1.    Piotr Szymor
2.   
Aneta Stawiszyńska
3.   
Andrzej Czyżewski
4.   
Paulina Nowicka-Krawczyk
5.   
Magdalena Kucharczyk
6.   
Justyna Pietrzykowska
7.   
Justyna Dominiak
8.   
Agata Nowogórska
9.   
Justyna Stachniuk

Statuetki dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców otrzymali:
ABB Sp. z o.o.

Firma  współpracuje ze studentami Politechniki Łódzkiej w obszarach dotyczących realizacji m.in.:  praktyk i staży studenckich i absolwenckich, konsultacji przy tworzeniu programów studiów, tworzeniu prac dyplomowych i projektów semestralnych na podstawie procesów realizowanych w firmie. Pracownicy przedsiębiorstwa obejmują nadzór merytoryczny nad wspólnie realizowanymi projektami naukowo-badawczymi.

Airbus Helicopters Polska Sp. z o.o.
Kooperacja firmy z Politechniką Łódzką umożliwia realizację m.in. prac dyplomowych dla studentów pierwszego i drugiego stopnia kierunków, których tematyka dotyczy rozwoju konstrukcji lotniczych. Podczas współpracy Politechniki Łódzkiej z firmą Airbus Helicopters powstały prace dyplomowe magisterskie oraz doktorat. Firma oferuje również łódzkim studentom długoterminowe staże w swoich fabrykach na terenie Francji i Niemiec. Wspólne działania mają na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wykorzystania potencjału naukowo-badawczego w gospodarce.

Celther Polska Sp. z o.o.
Firma w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi realizuje program staży oraz praktyk dla studentów. Udziela także wsparcia przy tworzeniu prac magisterskich. Firma umożliwia również prowadzenie badań naukowych na nowoczesnym sprzęcie. Dział badawczo-rozwojowy Celther Polska zlecał badania na zwierzętach do doskonale wyposażonej Zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celther Polska i Uniwersytet Medyczny w Łodzi współpracują na wszystkich możliwych płaszczyznach: usług, działalności dydaktycznej, naukowej.

Infosys  BPO Poland Sp. z o.o.
Firma wspiera rozwój nauki i współpracę z uczelniami wyższymi. Przedstawiciele centrum Infosys zasiadają w Radach Biznesu Uniwersytetu Łódzkiego oraz aktywnie wspierają finansowanie inicjatyw akademickich  i kół naukowych. Firma współtworzyła studium podyplomowe z zakresu prowadzenia centrów usług wspólnych i BPO na Uniwersytecie Łódzkim oraz program kierunku studiów Lingwistyka dla Biznesu. Firma współpracowała również ze studentami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu: Glosariusz wielojęzyczny z zakresu finansów i rachunkowości wraz z ćwiczeniami i opracowaniem słownictwa.

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com