Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2016 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dziesiąty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.
W tym roku zgłoszono 107 wniosków o stypendia. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 57 aplikacji, w tym 34 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, 22 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 ze szkoły policealnej. Natomiast w kategorii „student” wpłynęło 50 wniosków, w tym 37 wniosków złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 29 marca 2016 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 100 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 110.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2016 rok, pomiędzy 30 kandydatów do stypendium. Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę Nr 385/16 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Szafrański Oskar

5.500,00

I stopnia

2

Urbański Tomasz

4.500,00

II stopnia

3

Kucharczuk Natalia

4.000,00

II stopnia

4

Wilińska Milena

4.000,00

II stopnia

5

Kowalska Aleksandra

4.000,00

II stopnia

6

Kucharczuk Adrian

4.000,00

II stopnia

7

Nowak Angelika

3.000,00

III stopnia

8

Jurek Patrycja

3.000,00

III stopnia

9

Janas Adrianna

3.000,00

III stopnia

10

Muskała Marcin

3.000,00

III stopnia

11

Płucienniczak Damian

3.000,00

III stopnia

12

Mazur Mateusz

3.000,00

III stopnia

13

Neuman Juliusz

3.000,00

III stopnia

14

Izbiński Tomasz

3.000,00

III stopnia

15

Malinowska Marta

3.000,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Maik Artur

5.500,00

I stopnia

2

Dębska Martyna

5.500,00

I stopnia

3

Kuczyński Wojciech

4.500,00

II stopnia

4

Zatorski Hubert

4.000,00

II stopnia

5

Madziara Szymon

4.000,00

II stopnia

6

Fabijan Artur

4.000,00

II stopnia

7

Tim Artur

4.000,00

II stopnia

8

Jarmuż Agata

3.500,00

III stopnia

9

Najbert Mateusz

3.500,00

III stopnia

10

Kotecki Mateusz

3.500,00

III stopnia

11

Kucharski Przemysław

3.000,00

III stopnia

12

Mordzak Beata

3.000,00

III stopnia

13

Konieczny Mateusz

3.000,00

III stopnia

14

Salata-Kochanowski Piotr

3.000,00

III stopnia

15

Żaczek Szymon

3.000,00

III stopnia

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Biogramy stypendystów
Ranking uczeń
Ranking student

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com