Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 26 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 924/18 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 61 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 3 prace magisterskie.

Najwięcej prac, bo aż 30 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 15 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i po jednej pracy z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (29), a następnie obszaru nauk: technicznych (11), sztuki (9), przyrodniczych i ścisłych (8) oraz o zdrowiu i medycznych (4).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Marii Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 1 rozprawy habilitacyjnej, 23 rozpraw doktorskich, 24 prac magisterskich i 12 prac dyplomowych.

Prace nagrodzone w ramach XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

back to top


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com