Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /images/130
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/130

Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim w 2019 roku nagrodzeni !

W dniu 7 listopada 2019 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XX edycji Konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. W uroczystości wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Robert Baryła oraz Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego – Dariusz Rogut.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Beata Zawadzka – Kłos – Prorektor ds. Studenckich i Artystycznych Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński – Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk – Dziekan Wydziału Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański – Prodziekan ds. Kierunku Farmacja, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Alicja Panek-Piętkowska – Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Piotr Bierczyński – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród przywitała Pani Halina Cyrulska – Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej Pan Dariusz Rogut - Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało aż 58 prac - prace zgłosiło siedem uczelni wyższych, w tym jedna uczelnia spoza województwa łódzkiego oraz jeden instytut badawczy. W XX edycji konkursu nagrodzono 10 prac z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademii Muzycznej w Łodzi. Łączna pula nagród wyniosła w tym roku 50 tys. zł.

To ważna nagroda, bo celem Samorządu Województwa Łódzkiego jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla najzdolniejszych naukowców, by zatrzymać ich w regionie– powiedział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła.

Uroczystość swoimi występami uświetnili studenci 4-go roku Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi: Sylwia Gajdemska i Dominik Mironiuk. Opracowanie i przygotowanie wokalno-artystyczne występu: prof. dr hab. Alicja Panek-Piętkowska.

Uwieńczeniem spotkania był koncert w wykonaniu zespołu ALDO DUO w składzie: Aleksander Stachowski (akordeon) i Dominik Domińczak (klarnet) – tegoroczny laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego.

Laureatami tegorocznej XX edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii prac habilitacyjnych oraz cykli powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego:
dr hab. Dominika Drzewiecka – Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji:
„Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteus i zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego”
Pracę stanowi monotematyczny cykl 6 publikacji dotyczących warunkowo chorobotwórczych bakterii z rodzaju Proteus, które odpowiedzialne są zwłaszcza za schorzenia układu moczowego, w tym tworzenie kamieni moczowych. Przedmiotem badań były szczepy izolowane od chorych w łódzkich laboratoriach klinicznych. Należy podkreślić prekursorski charakter nagrodzonej pracy, gdyż tego typu badania nie były dotąd prowadzone ani w regionie łódzkim, ani w Polsce.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.      dr inż. arch. Joanna Matuszewska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą - twórczość Stefana Krygiera
Praca jest analizą działalności malarskiej, graficznej, rzeźbiarskiej, architektoniczno-urbanistycznej oraz dydaktycznej łódzkiego, powojennego artysty i architekta Stefana Krygiera (1923-1997). Rozprawa promuje osiągnięcia łódzkich twórców oraz łódzkiej sztuki awangardowej i architektury okresu powojennego, będąc użyteczną dla kulturalnego rozwoju regionu.

2.      dr inż. arch. Wojciech Pardała – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym”
Celem pracy było zbadanie oryginalnej, podłódzkiej, drewnianej architektury letniskowej, powstałej na dużą skalę w okresie międzywojennym, wyróżniającej się na tle innych letnisk polskich. Nagrodzona praca może stanowić podstawę do opracowania założeń ochrony oraz rewitalizacji tych unikatowych obiektów.

3.      dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś – Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy”
Opisane w nagrodzonej pracy wyniki badań rzucają nowe światło na patomechanizm powstawania blaszki miażdżycowej. Wprowadzenie nowych markerów diagnostycznych pozwoli na zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia choroby wieńcowej w województwie łódzkim oraz wczesną identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia.

4.      dr n. med. Katarzyna Szwabe – Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zanieczyszczenia terenów rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych”
W nagrodzonej pracy podjęto próbę oceny zanieczyszczenia terenów miejskich i rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych. Badaniami objęto place zabaw, piaskownice, tereny rekreacyjne w publicznych parkach. Wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do podwyższenia standardów zdrowia publicznego w Łodzi i województwie łódzkim.

Nagrody w kategorii prac dyplomowych:
1.      mgr Justyna Groblińska – Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi"
Praca powstała w celu zbadania najnowszych nieoficjalnych urbanonimów Łodzi, tj. nazw miejskich Łodzi, funkcjonujących w potocznym języku łodzian. Praca jest wartościowym i unikatowym opracowaniem, które dokumentuje współczesne realia miasta i regionu. Autorka napisała pracę dzięki łodzianom i mieszkańcom całego województwa na co dzień żyjącym i pracującym w Łodzi.

2.      Roksana Bykowska – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę licencjacką:
„Przestrzeń bogata w informacje - projekt wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska"
Tematem nagrodzonej pracy jest aranżacja wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska, ze szczególnym uwzględnieniem informacji wizualnej. Projekt zawiera modyfikację przestrzeni w oparciu o istniejące już fundamenty i struktury budowlane. Aranżacja wnętrza hali dworca bazuje na odniesieniach do tożsamości miasta i nadaje mu cechy pozwalające na utożsamienie wnętrz z charakterem miasta.

3.      mgr inż. Monika Motylska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Studium historyczno-urbanistyczne Sulejowa”
Praca, na przykładzie Sulejowa, zwraca uwagę na poważny problem, jakim jest niedostateczna i niewłaściwa ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego. Nagrodzona praca prezentuje swego rodzaju receptę na dobrą przestrzeń, która może uchronić miasto przed całkowitą destrukcją przestrzenną oraz znacznie poprawić jakość życia mieszkańców.

4.      mgr Michał Wilk – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Społeczno-ekonomiczne aspekty depopulacji miasta Łodzi”
Celem pracy jest zbadanie przyczyn oraz następstw, głównie w aspektach społeczno-ekonomicznych, procesu depopulacji miasta Łodzi. Praca może stać się przyczynkiem do rozwoju dalszych badań, jak również stanowić przykład zainteresowania problemem depopulacji wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

5.      mgr sztuki Dominik Domińczak – Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę magisterską:
„Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego”
Nagrodzona praca jest pierwszą w historii próbą skompletowania wiedzy na temat występowania klarnetu w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego. W pracy autor opiera się w dużej mierze na badaniach własnych. Praca ma duże znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji muzycznej regionu łowickiego, będącego częścią naszej kultury narodowej.

Image Gallery

{gallery}130{/gallery}
back to top


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com