Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku

27 stycznia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.

Nabór wniosków trwać będzie do 21 lutego 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
·         w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
·         przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Do pobrania:
·         Ogłoszenie o naborze wniosków 2020
·         Regulamin 2020
·         Załącznik nr 1 – wniosek uczeń 2020
·         Załącznik nr 2 – wniosek student 2020
·         Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii uczeń 2020
·         Załącznik nr 4 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii student 2020
·         Załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii uczeń 2020
·         Załącznik nr 6 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii student 2020
·         Załącznik nr 7 – sprawozdanie 2020
·         Załącznik nr 8 – deklaracja poufności i bezstronności 2020
·         Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

back to top


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com