Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

29 czerwca 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków trwać będzie do 28 sierpnia 2020 r.

Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć:
·         w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
·         przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Do pobrania:
·         Ogłoszenie o konkursie 2020
·         Regulamin Konkursu 2020
·         Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie nagrody (kandydata do nagrody zgłasza rektor lub prorektor uczelni, dyrektor lub wicedyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego)
·         Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie nagrody (z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje samodzielnie autor rozprawy lub pracy)
·         Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków
·         Załącznik nr 4 – deklaracja poufności i bezstronności
·         Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

back to top


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com