Forum Naukowe „Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania”

Forum Naukowe „Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania”

W dniach 26-27 maja 2014 r. w Łodzi odbyło się Forum Naukowe „Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania”. Forum zostało zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum Naukowe swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości:  Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego - Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi - Luiza Staszczak – Gąsiorek, Dyrektor Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi - Elżbieta Modrzejewska, Prezes Fundacji Orange - Jadwiga Czartoryska, Dziekan Wydziału Filologicznego- prof. zw. dr hab. Piotr Stelmaszczyk. Uczestników i gości Forum powitała Pani Mariola Mirecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z tematyką procesu cyfryzacji i unowocześniania procesu kształcenia. Podczas forum zostały zaprezentowane m.in. współczesne metody komunikacji i edukacji, kompetencje multimedialne oraz zmiany zachodzące w przestrzeni komunikacji kulturowej i nowych mediów.

W pierwszym dniu Forum gościem specjalnym był William Powers– autor bestsellerowej książki „Hamlet's BlackBerry: Building a Good Life in the Digital Age”, który wygłosił wykład „More human: The Next Wave in Digital Thinking & Innovation”.William Powers jest dziennikarzem i autorem bestsellera na liście New York Timesa. Był zatrudniony w The Washington Post, w którym pisał o biznesie, mediach, polityce i ideach. Pracował również dla The Atlantic, The New York Times i wielu innych periodyków.

Drugi dzień poświęcony był Forum Młodych Naukowców, gdzie reprezentanci Kół Naukowych, doktoranci i studenci uczestniczyli w dyskusji: Młodzi w cyfrowej kulturze. Młodzi Naukowcy wzięli udział w sesji plakatowej i zaprezentowali przygotowane prezentacje naukowe. Moderatorem dyskusji był Prorektor ds. Programów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Jarosław Płuciennik.

Forum „Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania”zostanie zwieńczone publikacją książki elektronicznej w formie multimedialnej aplikacji, zawierającą artykuły oraz transkrypcję panelu eksperckiego z pierwszego dnia obrad, prezentacje z Forum Młodych Naukowców oraz zapis dyskusji, która odbyła się drugiego dnia trwania Forum.

Projekt „Łódzkie intelektualne – II edycja”, w ramach którego zrealizowane zostało Forum Naukowe, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.


Forum Naukowe w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”
Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania
Łódź, 26-27 maja 2014 r.
Wydział Prawa i Administracji UŁ, Aula Fioletowa, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Pałac Biedermanna (sala  Kominkowa i Kolebkowa), ul.  Franciszkańska 1/5

Zapraszamy do udziału w Forum Naukowym pn. „Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 26-27 maja 2014 roku, w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”. Szczególnie chcielibyśmy Państwa zachęcić do wysłuchania wystąpień Gości Specjalnych – Williama Powersa i prof. Renee Robinson.

Drugiego dnia konferencji odbędzie się Forum Młodych Naukowców. Oprócz sesji plakatowej i debaty organizatorzy przewidzieli dodatkowe warsztaty. Do udziału zapraszamy studentów II stopnia, doktorantów i doktorów do 3 lat po obronie dysertacji. Rejestracja będzie możliwa już od 5 maja 2014 roku. Warunkiem udziału w Forum Młodych Naukowców jest rejestracja na pierwszy dzień konferencji. Do czynnego udziału niezbędne jest przygotowanie plakatu/wizualizacji pomysłu oraz krótkiej, 3-minutowej prezentacji (na zasadzie TEDx; 3 Minute Thesis). Poniżej umieszczamy listę przykładowych tematów:

1)     gatunki internetowej komunikacji i social media
2)     e-learning, Uniwersytet Otwarty, Open Educational Resources
3)     współczesna komunikacja kulturowa
4)     nowe formy efektywnej ewaluacji w Szkolnictwie Wyższym
5)     e-pisarstwo i e-edytorstwo
6)     nowe media, aplikacje, „chmury” a edukacja
7)     społeczeństwo cyfryzacji i informacji
8)     grywalizacja i narratologia w służbie nauki
9)     kompetencje ICT, coaching  i umiejętności miękkie
10)  nowe formy zajęć, flipped classrooms, i-clicker etc.

Przewidywane są późniejsze publikacje. Uczestnicy Forum nie ponoszą żadnych kosztów tytułem opłaty konferencyjnej czy wyżywienia. Warunkiem udziału jest rejestracja w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy gwarantują także pomoc przy znalezieniu tanich noclegów. 

Projekt „Łódzkie intelektualne – II edycja” ma na celu promocję potencjału intelektualnego i naukowo – akademickiego regionu łódzkiego, wspieranie i aktywizację tej sfery przez Województwo Łódzkie, a w efekcie do jej aktywnego wykorzystania w gospodarce, transferu technologii i co za tym idzie również do podniesienia konkurencyjności regionu. Promocja marki „Łódzkie intelektualne” jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Pobierz zaproszenie
Pobierz program konferencji        

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com