Statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego za efektywne wykorzystanie potencjału łódzkich naukowców

Statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane po raz drugi !!!

Już po raz drugi Marszałek Województwa Łódzkiego przyznał statuetki dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców. Uhonorowano firmy, które wspierają rozwój nauki, realizują wspólne projekty naukowo-badawcze, udostępniają nowoczesne rozwiązania technologiczne dla studentów oraz umożliwiają odbywanie praktyk i staży. Promowane zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego.
Uroczystość wręczenia statuetek oraz listów gratulacyjnych dla nagrodzonych Firm odbyła się w dniu 8 czerwca 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury.

Statuetki otrzymali:

ABB Sp. z o.o.

Firma współpracuje ze studentami Politechniki Łódzkiej w obszarach dotyczących realizacji m.in.: praktyk i staży studenckich i absolwenckich, konsultacji przy tworzeniu programów studiów, tworzeniu prac dyplomowych i projektów semestralnych na podstawie procesów realizowanych w firmie. Pracownicy przedsiębiorstwa obejmują nadzór merytoryczny nad wspólnie realizowanymi projektami naukowo-badawczymi.

Airbus Helicopters Polska Sp. z o.o.

Kooperacja firmy z Politechniką Łódzką umożliwia realizację m.in. prac dyplomowych dla studentów pierwszego i drugiego stopnia kierunków, których tematyka dotyczy rozwoju konstrukcji lotniczych. Podczas współpracy Politechniki Łódzkiej z firmą Airbus Helicopters powstały prace dyplomowe magisterskie oraz doktorat. Firma oferuje również łódzkim studentom długoterminowe staże w swoich fabrykach na terenie Francji i Niemiec. Wspólne działania mają na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wykorzystania potencjału naukowo-badawczego w gospodarce.

Celther Polska Sp. z o.o.

Firma w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi realizuje program staży oraz praktyk dla studentów. Udziela także wsparcia przy tworzeniu prac magisterskich. Firma umożliwia również prowadzenie badań naukowych na nowoczesnym sprzęcie. Dział badawczo-rozwojowy Celther Polska zlecał badania na zwierzętach do doskonale wyposażonej Zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celther Polska i Uniwersytet Medyczny w Łodzi współpracują na wszystkich możliwych płaszczyznach: usług, działalności dydaktycznej, naukowej.

Infosys  BPO Poland Sp. z o.o.

Firma wspiera rozwój nauki i współpracę z uczelniami wyższymi. Przedstawiciele centrum Infosys zasiadają w Radach Biznesu Uniwersytetu Łódzkiego oraz aktywnie wspierają finansowanie inicjatyw akademickich i kół naukowych. Firma współtworzyła studium podyplomowe z zakresu prowadzenia centrów usług wspólnych i BPO na Uniwersytecie Łódzkim oraz program kierunku studiów Lingwistyka dla Biznesu. Firma współpracowała również ze studentami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu: Glosariusz wielojęzyczny z zakresu finansów i rachunkowości wraz z ćwiczeniami i opracowaniem słownictwa.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym.


W dniu 27 października 2014 r. w Muzeum Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72 odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XV edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim oraz statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców.

Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz piętnasty a łączna ich kwota to ponad 524 tys. zł.  Pan Marszałek wyraził także satysfakcję z możliwości przyznania po raz pierwszy statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, w tym laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Kolejną, lecz niezmiernie istotną częścią uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla laureatów Konkursu oraz statuetek dla Przedsiębiorców. Wręczenia listów gratulacyjnych dla laureatów i promotorów nagrodzonych prac oraz statuetek dokonali Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz Dariusz Klimczak, którzy wyrazili ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.
 
Przyznane statuetki:
 
Dalkia Łódź SA, ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
Firma współpracowała przy realizacji projektu naukowo - badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Szymona Szufy z Politechniki Łódzkiej, który w 2013 r. otrzymał stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Toryfikacja biomasy”.
Statuetkę odebrał Pan Prezes Zarządu – Andrzej Szymanek.
 
KIKGEL, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd
Firma wspierała projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców – p. Justynę Komasę, która w 2013 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń”.
Statuetka została odebrana przez Pana Mirosława Kika – właściciela firmy.
 
Vi Technology FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice
Firma objęła opieką projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Katarzyny Znajdek z Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Innowacyjny solarny system hybrydowy”.
Statuetkę odebrał Pan Prezes Michał Post.
 
PPHU damaz, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
Firma była zaangażowana w realizację projektu naukowo- badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Aleksandry Sowińskiejz Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Architektura przestrzenna ubiorów dzianych w aspekcie właściwości użytkowych wyrobu”.
Statuetka została przekazana Pani Celinie Borkowskiej - Dyrektorowi ds. marketingu i promocji firmy PPHU DAMAZ.
 
Wyróżniony został także Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny – Dyplom odebrał Pan Bogdan Wasilewski – Prezes Zarządu.
 


W 2014 r. po raz pierwszy przyznano statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców.Statuetki zostały przyznane firmom, które promują „dobre praktyki” z zakresu wspólnych projektów sfery nauki i biznesu (B+R). Promowane zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego i z pewnością zasługuje na wyróżnienie.

Nagrodzone firmy wykorzystują m.in. wyniki badań laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Jest to specjalny program stypendialny wspierający młodych łódzkich naukowców, prowadzących projekty naukowo-badawcze przyczyniające się do rozwoju regionu.  Stypendia przyznawane są od 2013 r. w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Dotychczas sfinansowano stypendia o łącznej wartości 350 tys. zł, trafiły one do 20 młodych naukowców.

Statuetki przyznano dla:

Dalkia Łódź SA, ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź

Jedna z największych firm ciepłowniczych w kraju - lider lokalnego rynku ciepła. Dalkia inwestuje w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania z energii. Poprzez aktywne wspieranie przedsięwzięć związanych z nauką i wykorzystaniem potencjału łódzkich naukowców Dalkia przyczynia się do rozwoju miasta i społeczności lokalnych. Spółka jest jednym z kluczowych pracodawców w mieście i regionie. Firma wykorzystuje m.in. wyniki badań naukowych laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Szymona Szufy z Politechniki Łódzkiej, który w 2013 r. otrzymał stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Toryfikacja biomasy”.

KIKGEL, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd

Firma KIKGEL - producent cenionych opatrunków hydrożelowych, od wielu lat dostarcza produkty najwyższej jakości stosowane w leczeniu ran. Zakład obecnie jako jedyny w kraju posiada koncesję na wytwarzanie opatrunków hydrożelowych. Produkcja odbywa się z wykorzystaniem norm dobrej produkcji oraz nowoczesnych rozwiązań naukowych. Firma wykorzystuje m.in. wyniki badań naukowych laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Justyny Komasy z Politechniki Łódzkiej, która w 2013 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń”.

Vi Technology FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92,
95-200 Pabianice

Przez ostatnie lata FlexiPower Group tworzyło technologię opartą na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach solarnych. Vi Technology to przyjazna środowisku technologia specjalizująca się w produkcji próżniowych kolektorów słonecznych. Korzystająca z doświadczenia oraz zasobów ludzkich firma wprowadza efektywne rozwiązania solarne dla użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych i biznesowych. Misją Vi Technology są ciągłe badania i rozwój w celu poprawy rozwiązań technologii solarno-termalnej gwarantujących pewność obniżenia kosztów zużywanej energii, a także redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Firma wykorzystuje m.in. wyniki badań naukowych laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Katarzyny Znajdek z Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Innowacyjny solarny system hybrydowy”.

PPHU damaz, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

"DAMAZ" jest firmą produkującą dzianiny. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz stosuje wysokiej jakości przędze naturalne i syntetyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta oferta "DAMAZ"-u sukcesywnie poszerza się o nowe wzory uwzględniające najnowsze tendencje i osiągnięcia w dziedzinie przędz oraz dzianin z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań naukowych. Firma wykorzystuje m.in. wyniki badań naukowych laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Aleksandry Sowińskiej z Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Architektura przestrzenna ubiorów dzianych w aspekcie właściwości użytkowych wyrobu”.

Wszystkim wyróżnionym firmom serdecznie gratulujemy!

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com