Stypendia naukowe

 

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2020 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz czternasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.
W tegorocznej edycji wpłynęło 141 wniosków. W kategorii „uczeń” złożone zostały 103 wnioski z 55 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 38 wniosków złożonych przez 5 uczelni wyższych.
W dniu 2 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 140 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 130.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok, pomiędzy 41 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 roku podjął uchwałę nr 554/20 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

 Kategoria „uczeń”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Paulina Skalik

4 000,00

I stopnia

2

Szymon Rusiecki

4 000,00

I stopnia

3

Dominika Radaszewska

4 000,00

I stopnia

4

Kamil Chrząszczyk

3 000,00

II stopnia

5

Jakub Jagiełła

3 000,00

II stopnia

6

Mikołaj Komar

3 000,00

II stopnia

7

Joanna Zalega

3 000,00

II stopnia

8

Helena Olga Sitarek

3 000,00

II stopnia

9

Tymoteusz Domeradzki

3 000,00

II stopnia

10

Dominika Joanna Gabrysiak

2 500,00

III stopnia

11

Diego Król

2 500,00

III stopnia

12

Jacek Darnowski

2 500,00

III stopnia

13

Zofia Czaja

2 500,00

III stopnia

14

Bartłomiej Rosiak

2 500,00

III stopnia

15

Jakub Rojewski

2 500,00

III stopnia

16

Oskar Świdurski

2 500,00

III stopnia

17

Piotr Zygmunt

2 500,00

III stopnia

18

Krystian Sak

2 000,00

III stopnia

19

Lidia Majda

2 000,00

III stopnia

20

Hubert Borzuta

2 000,00

III stopnia

21

Natalia Maria Świniarska

2 000,00

III stopnia

22

Marcin Gołębiewski

2 000,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Adrian Bartoszek

5 000,00

I stopnia

2

Kacper Ruzik

5 000,00

I stopnia

3

Adam Wawrzynkiewicz

4 500,00

I stopnia

4

Jędrzej Chrzanowski

4 500,00

I stopnia

5

Bartosz Szmyd

4 000,00

II stopnia

6

Marcin Mostowy

4 000,00

II stopnia

7

Maja Nowicka

4 000,00

II stopnia

8

Zuzanna Nowicka

4 000,00

II stopnia

9

Filip Karuga

3 500,00

II stopnia

10

Marcin Kaszkowiak

3 500,00

II stopnia

11

Zuzanna Łukasik

3 500,00

II stopnia

12

Jakub Włodarczyk

3 500,00

II stopnia

13

Sebastian Górecki

3 000,00

III stopnia

14

Patrycja Chojnacka

3 000,00

III stopnia

15

Dominik Damian Malinowski

3 000,00

III stopnia

16

Michał Oziemski

3 000,00

III stopnia

17

Michał Pytkowski

3 000,00

III stopnia

18

Krzysztof Fudała

3 000,00

III stopnia

19

Sebastian Czechowicz

3 000,00

III stopnia

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

Do pobrania:

Biogramy stypendystów


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku

27 stycznia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.

Nabór wniosków trwać będzie do 21 lutego 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
·         w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
·         przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Do pobrania:
·         Ogłoszenie o naborze wniosków 2020
·         Regulamin 2020
·         Załącznik nr 1 – wniosek uczeń 2020
·         Załącznik nr 2 – wniosek student 2020
·         Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii uczeń 2020
·         Załącznik nr 4 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii student 2020
·         Załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii uczeń 2020
·         Załącznik nr 6 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii student 2020
·         Załącznik nr 7 – sprawozdanie 2020
·         Załącznik nr 8 – deklaracja poufności i bezstronności 2020
·         Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2019 roku - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz trzynasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 133 wnioski, z których 7 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożone zostały 93 wnioski z 47 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii „student” wpłynęło 40 wniosków złożonych przez 6 uczelni wyższych.
W dniu 20 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która po analizie i rozpatrzeniu 126 wniosków, spełniających wymagania formalne, zaproponowała podział łącznej kwoty 130.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2019 rok, pomiędzy 38 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę nr 428/19 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 roku. Stypendia otrzymało 19 uczniów i 19 studentów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2018 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dwunasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęło 127 wniosków, z których 1 został wycofany przez wnioskodawcę, 9 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożonych zostało 78 aplikacji, w tym 47 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, 8 z technikum oraz 23 z zespołów szkół. Natomiast w kategorii „student” wpłynęło 49 wniosków, w tym 38 wniosków zostało złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 14 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 117 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 120.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2018 rok, pomiędzy 35 kandydatów do stypendium. Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku podjął uchwałę Nr 451/18 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku. Stypendia otrzymało 18 uczniów i 17 studentów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2017 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 104 wnioski o stypendia, z których 6 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych. W kategorii „uczeń” złożone zostały 52 aplikacje, w tym 38 wpłynęło z liceów ogólnokształcących oraz 14 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w kategorii „student” wpłynęły 52 wnioski, w tym 37 wniosków złożyły uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 17 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 98 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 112.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2017 rok, pomiędzy 31 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę Nr 657/17 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku. Stypendia otrzymało 16 uczniów i 15 studentów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2016 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dziesiąty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.
W tym roku zgłoszono 107 wniosków o stypendia. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 57 aplikacji, w tym 34 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, 22 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 ze szkoły policealnej. Natomiast w kategorii „student” wpłynęło 50 wniosków, w tym 37 wniosków złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 29 marca 2016 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 100 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 110.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2016 rok, pomiędzy 30 kandydatów do stypendium. Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę Nr 385/16 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Przejdź do archiwum

back to top


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com