Stypendia naukowe

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2018 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dwunasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęło 127 wniosków, z których 1 został wycofany przez wnioskodawcę, 9 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożonych zostało 78 aplikacji, w tym 47 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, 8 z technikum oraz 23 z zespołów szkół. Natomiast w kategorii „student” wpłynęło 49 wniosków, w tym 38 wniosków zostało złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 14 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 117 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 120.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2018 rok, pomiędzy 35 kandydatów do stypendium. Zgodnie z propozycją Komisji, Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku podjął uchwałę Nr 451/18 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Arkadiusz Pospieszny

5 000,00

I stopnia

2

Natalia Kucharczuk

4 500,00

I stopnia

3

Karolina Wilk

4 000,00

II stopnia

4

Laura Wrońska

4 000,00

II stopnia

5

Konrad Krawiec

4 000,00

II stopnia

6

Milena Wilińska

3 500,00

III stopnia

7

Weronika Raducka

3 500,00

III stopnia

8

Artur Krawczyk

3 500,00

III stopnia

9

Bartłomiej Dziedzic

3 000,00

III stopnia

10

Szymon Wilk

3 000,00

III stopnia

11

Joanna Palka

3 000,00

III stopnia

12

Jakub Krzysiak

3 000,00

III stopnia

13

Michał Polewiak

3 000,00

III stopnia

14

Mateusz Paszkiewicz

3 000,00

III stopnia

15

Sebastian Stachecki

2 500,00

III stopnia

16

Jakub Smólski

2 500,00

III stopnia

17

Dawid Grajoszek

2 500,00

III stopnia

18

Paweł Śmigiel

2 500,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Mateusz M. Urbaniak

6 000,00

I stopnia

2

Rafał Nowakowski

5 000,00

I stopnia

3

Kamil Ryś

4 000,00

II stopnia

4

Damian Wroński

4 000,00

II stopnia

5

Bogusława Nowak

4 000,00

II stopnia

6

Agata Szymaszkiewicz

4 000,00

II stopnia

7

Patryk Wacławiak

3 000,00

III stopnia

8

Jakub Włodarczyk

3 000,00

III stopnia

9

Paulina Pędziwiatr

3 000,00

III stopnia

10

Krzysztof Olesiejuk

3 000,00

III stopnia

11

Agata Gabryelska

3 000,00

III stopnia

12

Arkadiusz Michalak

3 000,00

III stopnia

13

Dawid Zawadzki

3 000,00

III stopnia

14

Ewelina Piguła

3 000,00

III stopnia

15

Paweł Czapski

3 000,00

III stopnia

16

Filip Mikołajczyk

3 000,00

III stopnia

17

Michał Bystrzejewski

3 000,00

III stopnia

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Ranking stypendystów uczeń
Ranking stypendystów student
Biogramy stypendystów


XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w 2018 roku

2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne), słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne) lub kolegiów. Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium.

Stypendium w kategorii „student” przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Do składania wniosków uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.

Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły i uczelnie określają dyrektorzy szkół oraz rektorzy uczelni.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Sylwia Skonka, tel. 042 291-98-29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Pliki do pobrania:
Regulamin 2018
Sprawozdanie 2018


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2017 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 104 wnioski o stypendia, z których 6 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych. W kategorii „uczeń” złożone zostały 52 aplikacje, w tym 38 wpłynęło z liceów ogólnokształcących oraz 14 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w kategorii „student” wpłynęły 52 wnioski, w tym 37 wniosków złożyły uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 17 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 98 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 112.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2017 rok, pomiędzy 31 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę Nr 657/17 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Nazwisko i imię stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Łeń Anna

5.000,00

I stopnia

2

Kociniak Jan

4.000,00

II stopnia

3

Galewski Kamil

4.000,00

II stopnia

4

Rogowski Paweł

4.000,00

II stopnia

5

Żuber Piotr

3.500,00

III stopnia

6

Kościsty Filip

3.500,00

III stopnia

7

Gruntkowska Kaja

3.000,00

III stopnia

8

Orłowski Mateusz

3.000,00

III stopnia

9

Olszowiak Tomasz

3.000,00

III stopnia

10

Viscardi Franciszek

3.000,00

III stopnia

11

Zimny Mieszko

3.000,00

III stopnia

12

Trachta Aleksandra

2.500,00

III stopnia

13

Markun Mateusz

2.500,00

III stopnia

14

Sobczyk Artur

2.500,00

III stopnia

15

Myszor Mariusz

2.500,00

III stopnia

16

Stelmaszewska Kaja

2.500,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Nazwisko i imię stypendysty

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Klimaszewska Klaudia

6.000,00

I stopnia

2

Wojtasik Justyna

6.000,00

I stopnia

3

Zuchora Olga

5.000,00

II stopnia

4

Makowska Hanna

5.000,00

II stopnia

5

Zdanowicz Paula

5.000,00

II stopnia

6

Gabryelska Agata

5.000,00

II stopnia

7

Rychlewicz Kamil

3.500,00

III stopnia

8

Grabarczyk Katarzyna

3.500,00

III stopnia

9

Likońska Aleksandra

3.500,00

III stopnia

10

Mierzejewska Paula

3.000,00

III stopnia

11

Puła Anna

3.000,00

III stopnia

12

Banat Dominik

3.000,00

III stopnia

13

Pniewski Mieszko

3.000,00

III stopnia

14

Marynowski Mateusz

3.000,00

III stopnia

15

Mateusiak Łukasz

3.000,00

III stopnia

 

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Biogramy stypendystów
Ranking stypendystów uczeń
Ranking stypendystów student


XI edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w 2017 roku

1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Pliki do pobrania:
Regulamin 2017
Sprawozdanie 2017


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2016 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dziesiąty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.
W tym roku zgłoszono 107 wniosków o stypendia. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 57 aplikacji, w tym 34 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, 22 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 ze szkoły policealnej. Natomiast w kategorii „student” wpłynęło 50 wniosków, w tym 37 wniosków złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 29 marca 2016 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 100 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 110.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2016 rok, pomiędzy 30 kandydatów do stypendium. Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę Nr 385/16 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Szafrański Oskar

5.500,00

I stopnia

2

Urbański Tomasz

4.500,00

II stopnia

3

Kucharczuk Natalia

4.000,00

II stopnia

4

Wilińska Milena

4.000,00

II stopnia

5

Kowalska Aleksandra

4.000,00

II stopnia

6

Kucharczuk Adrian

4.000,00

II stopnia

7

Nowak Angelika

3.000,00

III stopnia

8

Jurek Patrycja

3.000,00

III stopnia

9

Janas Adrianna

3.000,00

III stopnia

10

Muskała Marcin

3.000,00

III stopnia

11

Płucienniczak Damian

3.000,00

III stopnia

12

Mazur Mateusz

3.000,00

III stopnia

13

Neuman Juliusz

3.000,00

III stopnia

14

Izbiński Tomasz

3.000,00

III stopnia

15

Malinowska Marta

3.000,00

III stopnia

 

Kategoria „student”

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Kwota przyznanego stypendium brutto

Stopień stypendium

1

Maik Artur

5.500,00

I stopnia

2

Dębska Martyna

5.500,00

I stopnia

3

Kuczyński Wojciech

4.500,00

II stopnia

4

Zatorski Hubert

4.000,00

II stopnia

5

Madziara Szymon

4.000,00

II stopnia

6

Fabijan Artur

4.000,00

II stopnia

7

Tim Artur

4.000,00

II stopnia

8

Jarmuż Agata

3.500,00

III stopnia

9

Najbert Mateusz

3.500,00

III stopnia

10

Kotecki Mateusz

3.500,00

III stopnia

11

Kucharski Przemysław

3.000,00

III stopnia

12

Mordzak Beata

3.000,00

III stopnia

13

Konieczny Mateusz

3.000,00

III stopnia

14

Salata-Kochanowski Piotr

3.000,00

III stopnia

15

Żaczek Szymon

3.000,00

III stopnia

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Biogramy stypendystów
Ranking stypendystów uczeń
Ranking stypendystów student


X edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków

4 stycznia 2016 roku rozpoczyna się X edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne

Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 4 stycznia 2016 r. do 5 lutego 2016 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Pliki do pobrania:
Regulamin 2016
Sprawozdanie 2016


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:
1)      Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a)   na etapie prowadzenia naboru: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie art.18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
b)   na etapie podpisywania umowy stypendialnej: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6)      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania procedury konkursowej a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.
8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9)      Podanie przez kandydata do stypendium swoich danych osobowych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku w procedurze konkursowej oraz brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
10)    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Przejdź do archiwum

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com