Konkurs na najlepsze prace

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 26 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 924/18 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 61 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 3 prace magisterskie.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Katarzyna Taran

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim

rozprawa habilitacyjna

11 000,00 zł

2

Lucyna Bilińska

Politechnika Łódzka

Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions
Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

3

Renata Włodarczyk-Marciniak

Uniwersytet Łódzki

Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

4

Anna Sztafińska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

5

Natalia Bąkowska

Politechnika Łódzka

Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku

praca magisterska

4 000,00 zł

6

Katarzyna Ludwisiak

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi

praca magisterska

4 000,00 zł

7

Justyna Kołodziejczyk

Uniwersytet Łódzki

Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania

praca magisterska

4 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 30 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 15 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i po jednej pracy z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (29), a następnie obszaru nauk: technicznych (11), sztuki (9), przyrodniczych i ścisłych (8) oraz o zdrowiu i medycznych (4).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Marii Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 1 rozprawy habilitacyjnej, 23 rozpraw doktorskich, 24 prac magisterskich i 12 prac dyplomowych.

Prace nagrodzone w ramach XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XIX edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Katarzyna Taran „Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”
Lucyna Bilińska „Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions (Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych)”
Renata Włodarczyk-Marciniak „Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
Anna Sztafińska „Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”
Natalia Bąkowska „Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku"
Katarzyna Ludwisiak „Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi"
Justyna Kołodziejczyk „Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”

 


XIX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim – ogłoszenie o naborze wniosków w 2018 roku

19 lutego 2018 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2017 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.
Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 19 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marzena Partyka-Pilc, tel. 042 291-97-41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin 2018


Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim w 2017 roku nagrodzeni !

W dniu 23 listopada 2017 r. w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVIII edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu gości: Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Anna Rabiega – Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomir Cieślak – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Mariusz Łukawski – Prorektor ds. Nauczania Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, doc. dr inż. Marek Sekieta – Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej ds. Kształcenia, dr Anna Zarychta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej reprezentująca Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, prof. dr hab. Marta Szoka – członek Komisji Konkursowej reprezentująca Akademię Muzyczną w Łodzi, Monika Karolczak – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi oraz Barbara Czajka – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Dorota Wodnicka - Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonała Przewodnicząca komisji konkursowej dr Anna Zarychta ze Szkoły Filmowej w Łodzi, która nie kryła, że niełatwo było wybrać dziewięć najciekawszych – z 57 bardzo interesujących – prac zgłoszonych do konkursu.

Marszałek Witold Stępień podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego oraz przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz osiemnasty a łączna ich kwota to ponad 656 tys. zł.

Wręczając listy gratulacyjne, przy udziale Przewodniczącego Sejmiku Pana Marka Mazura oraz Przewodniczącej Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Anny Rabiegi, Pan Marszałek wyraził ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.

Laureatami tegorocznej XVIII edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. Ewa Bloom Kwiatkowska– Katedra Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za pracę:
„Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY”
Rozprawa habilitacyjna stanowi autorskie odniesienie autorki pracy, znanej łódzkiej artystki Ewy Bloom Kwiatkowskiej, do tradycji łódzkiej sztuki awangardowej zapoczątkowanej przez Władysława Strzemińskiego i Katarzynę Kobro. Autorka pracy opisuje swoje związki z łódzkim środowiskiem sztuki niezależnej oraz wiąże swoją aktywność artystyczną z okresem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi).

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.    dr Dariusz Mikołajczyk – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”
Rozprawa doktorska podejmuje ważny temat sprawnego zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego w sytuacji narastającego zagrożenia katastrofami naturalnymi. Badania terenowe przeprowadzone zostały na obszarze trzech województw: łódzkiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Rozprawa ma wysokie walory poznawcze i użytkowe - przedstawione w pracy wnioski mogą przyczynić się do zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na obszarze województwa łódzkiego.

2.    dr n. med. Justyna Chałubińska- Fendler - Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”
Rozprawa doktorska dotyczy niezwykle ważnego klinicznego problemu optymalizacji leczenia za pomocą radioterapii chorych na nowotwory płuc, które są najczęstszymi pod względem zachorowań jak i zgonów w Polsce. Prace badawcze prowadzone były m. in. wśród pacjentów leczących się w zakładzie Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka pracy stworzyła model kliniczny umożliwiający wczesne wykrycie powikłań radioterapii, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa terapii oraz poprawia prognozy przeżycia w chorobie onkologicznej.

3.    dr inż. arch. Joanna Borowczyk - Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989”
Nadrzędnym celem rozprawy jest scharakteryzowanie obiektów służących nauce i ochronie zdrowia oraz zilustrowanie uwarunkowań towarzyszących ich powstawaniu w okresie powojennym. W pracy określono rolę i rangę szpitali w kształtowaniu struktury funkcjonalnej Łodzi i regionu. Wnioski z rozprawy mogą być przydatne do wskazania zasad postępowania służących rozwojowi funkcji dydaktycznej i naukowej łódzkich uczelni oraz wysokospecjalistycznych usług leczniczych w regionie.

Nagrody w kategorii prac magisterskich:

1.    mgr Emil Sowiński – Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Pokolenie WFO "
„Pokolenie WFO” – termin, który Autor umieścił w tytule swojej pracy – oznacza grupę młodych autorów filmowych, którzy swe krótkometrażowe, niezwykle oryginalne filmy realizowali w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych. Praca jest efektem długoterminowych badań źródłowych przeprowadzonych w archiwum WFO i stanowi istotny wkład w badaniach nad kulturą regionu – „Łodzią filmową”, udowadniając jej znaczenie dla historii kultury filmowej w Polsce.

2.    mgr inż. arch. Marta Klosse – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji "
Praca ma charakter koncepcji urbanistycznej dla obszaru położonego w rejonie al. Politechniki w Łodzi, zawierającego m.in. południowy kampus Politechniki Łódzkiej, tereny Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz teren nieczynnej elektrociepłowni EC2. Przedstawiona koncepcja zakłada zachowanie walorów związanych z tożsamością miasta poprzemysłowego oraz rozwój funkcji metropolitarnej, jaką pełni kampus Politechniki Łódzkiej. W pracy uwzględnione zostało znaczenie uczelni dla rozwoju regionu łódzkiego.

3.    mgr Kamila Sawczuk – Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów”
W pracy przedstawiono środowisko akademickie i przedsiębiorców w relacji do Programu „Młodzi w Łodzi”, który nakłania studentów do wiązania swojej przyszłości z Łodzią a także buduje pozytywny wizerunek miasta. Wnioski z pracy mogą przyczynić się do budowania rozwiązań wzbogacających Program o kolejnych uczestników. Przedstawione pytania i wyniki ankiet mogą służyć w przyszłości do wypracowania nowych, perspektywicznych inicjatyw aktywizacji zawodowej łódzkich studentów.

4.    mgr sztuki Anna Wójcikowska – Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę:
„Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego”
Nadrzędnym celem pracy jest omówienie postaw twórczych dwóch wybitnych oraz uznanych w Polsce i za granicą kompozytorów łódzkiego średniego pokolenia - Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego, którzy są wizytówką Łodzi na arenie międzynarodowej. Praca służy promocji wysokiej kultury muzycznej silnie związanej z Łodzią, gdyż Stańczyk i Zagajewski nie tylko działają w Łodzi, ale chętnie wykorzystują elementy kultury i tradycji Łodzi w swoich działaniach twórczych.

5.    mgr Martyna Aleksandrowicz – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele.
Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.”
Projekt hotelu w dawnym spichlerzu to próba zwrócenia uwagi na zaniedbane polskie zabytki. Autorka pracy proponuje zmianę pierwotnej funkcji obiektu na nowoczesną, elegancką przestrzeń hotelowo-konferencyjną, która przyciągnie gości i wpłynie na rozwój nie tylko samego miejsca, ale i regionu łódzkiego. Adaptacja spichlerza na obiekt hotelowy pozwoliłaby na uratowanie zabytku a także wpłynęłaby na zapewnienie nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszańców.

Uroczystość ubarwił swoim występem Paweł Szymański - młody, niezwykle utalentowany laureat wielu festiwali i konkursów piosenki. Pierwsze szlify zdobywał w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim. Aktualnie, mając dopiero 9 lat, został aktorem Teatru Muzycznego w Łodzi i występuje w musicalu „Nędznicy”. Młody artysta swoim niezwykłym występem oczarował wszystkich gości i po występie odbierał niezliczone gratulacje i pochwały.


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVIII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1400/17 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 57 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 5 prac magisterskich.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Ewa Bloom Kwiatkowska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY

rozprawa habilitacyjna

11 000,00 zł

2

Dariusz Mikołajczyk

Uniwersytet Łódzki

Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

3

Justyna Chałubińska-Fendler

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

4

Joanna Borowczyk

Politechnika Łódzka

Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

5

Emil Sowiński

Uniwersytet Łódzki

Pokolenie WFO

praca magisterska

3 000,00 zł

6

Marta Klosse

Politechnika Łódzka

Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji

praca magisterska

3 000,00 zł

7

Kamila Sawczuk

Uniwersytet Łódzki

Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów

praca magisterska

3 000,00 zł

8

Anna Wójcikowska

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego

praca magisterska

3 000,00 zł

9

Martyna Aleksandrowicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele.Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.

praca magisterska

3 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 27 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 16 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 4 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej pracy z: Akademii Muzycznej w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (22), a następnie obszaru nauk: technicznych (21), o zdrowiu i medycznych (6), przyrodniczych i ścisłych (5) oraz sztuki (3).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 15 rozpraw doktorskich, 23 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVIII edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Ewa Bloom Kwiatkowska„Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY”
Dariusz Mikołajczyk„Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”
Justyna Chałubińska- Fendler- „Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”
Joanna Borowczyk- „Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989”
Emil Sowiński„Pokolenie WFO "
Marta Klosse„Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji "
Kamila Sawczuk„Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów”
Anna Wójcikowska„Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego”
Martyna Aleksandrowicz„Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele. Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.”
 


XVIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim – ogłoszenie o naborze wniosków w 2017 roku

27 marca 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2016 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:

1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 27 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. w:

Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wręczenie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego !

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Królikowska-Kińska - Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. n med. Henryk Chmielewski - były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej, prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk - Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii  Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. dr hab. inż. Adam Pelikant - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, doktoranckich i promocji Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth – reprezentujący Politechnikę Łódzką członek Komisji Konkursowej oraz dr hab. Przemysław Tomaszewski - członek Komisji Konkursowej reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu w imieniu Przewodniczącego komisji konkursowej prof. dr hab. Antoniego Różalskiego dokonał prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.

Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz siedemnasty a łączna ich kwota to ponad 612 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 57, Politechniki Łódzkiej – 29, Uniwersytetu Medycznego – 16 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 9 prac. Wręczając listy gratulacyjne Pan Marszałek wyraził ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.

Laureatami tegorocznej XVII edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:

dr hab. Anna Janiszewska - Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne”

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.    dr n. med. Paulina Klimkiewicz– Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu”

2.    dr Dorota Salska- Katedra Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Kształty Ochronne. Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi”

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:

1.    mgr Anna Palczewska– Katedra Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji"

2.    mgr Mariola Alwingier– Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę magisterską:
„Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej"

3.    Łukasz Górski– Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową:
„Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi”

4.    Sonia Jach– Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej za pracę dyplomową:
„Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi”

 

 


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 807/16 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do Konkursu uczelnie zgłosiły 60 prac, w tym nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 2 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie oraz 2 prace dyplomowe.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Anna Janiszewska

Uniwersytet Łódzki

Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne

rozprawa habilitacyjna

16 000,00 zł

2

Paulina Klimkiewicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

rozprawa doktorska

8 000,00 zł

3

Dorota Salska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

"Kształty ochronne" Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi

rozprawa doktorska

8 000,00 zł

4

Anna Palczewska

Uniwersytet Łódzki

Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji

praca magisterska

4 000,00 zł

5

Mariola Alwingier

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

praca magisterska

4 000,00 zł

6

Łukasz Górski

Uniwersytet Łódzki

Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi

praca dyplomowa

2 000,00 zł

7

Sonia Jach

Politechnika Łódzka

Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi

praca dyplomowa

2 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 32 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 12 z Politechniki Łódzkiej, 6 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (19), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (16), technicznych (12), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (6).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 4 rozpraw habilitacyjnych, 13 rozpraw doktorskich, 25 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVII edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Anna Janiszewska - Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne
Paulina Klimkiewicz Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Dorota Salska - Kształty Ochronne. Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi
Sonia JachProjektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi
Łukasz Górski Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi
Anna Palczewska Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji
 


XVII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim - ogłoszenie o naborze wniosków

29 marca 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2015 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac:
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 29 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim nagrodzeni !

W dniu 23 października 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Poseł na Sejm RP – Elżbieta Królikowska - Kińska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Joanna Skrzydlewska, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego - Anna Rabiega, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Piotr Paneth oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi – prof. dr hab. Janusz Maria Tylman.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej prof. dr hab. Antoni Różalski  - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.

Nagrody w imieniu Marszałka laureatom oraz promotorom nagrodzonych prac wręczyła Pani Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska oraz Pani Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, która przypomniała, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz szesnasty a łączna ich kwota to ponad 568 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 54, Politechniki Łódzkiej – 28, Uniwersytetu Medycznego – 14 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 8 prac.

Laureatami tegorocznej XVI edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
1.     dr hab. Lidia Groeger- Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego”

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr n med. Agnieszka Głowacka– Katedra Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego”

2.    dr inż. Sylwester Pawęta-  Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC”

3.    dr Anna Staszewska– Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi"

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Filip Gabriel Pudło– Katedra Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi za pracę magisterską:
„Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego"

2.    Patrycja Dyba– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę dyplomową:
„Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej"

3.    Konrad Banaś– Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową:
"Działalność przesiedleńczo-opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950 "

Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Uczniowie Szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym a także stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.

Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVI edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:

Lidia Groeger- Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
Agnieszka Głowacka- Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
Sylwester Pawęta- Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC
Anna Staszewska- Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi
Filip Gabriel Pudło- Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego
Patrycja Dyba- Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej
Konrad Banaś- Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950

 

 


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1088/15 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do Konkursu uczelnie zgłosiły 65 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 1 praca magisterska oraz 2 prace dyplomowe.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Lidia Groeger

Uniwersytet Łódzki

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

rozprawa habilitacyjna

15 000,00 zł

2

Agnieszka Głowacka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

3

Sylwester Pawęta

Politechnika Łódzka

Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

4

Anna Staszewska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

5

Filip Gabriel Pudło

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego

praca magisterska

4 000,00 zł

6

Patrycja Dyba

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej

praca dyplomowa

2 000,00 zł

7

Konrad Banaś

Uniwersytet Łódzki

Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950

praca dyplomowa

2 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 36 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 18 z Politechniki Łódzkiej, 5 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (23), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (19), technicznych (13), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (3).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 6 rozpraw habilitacyjnych, 24 rozpraw doktorskich, 27 magisterskich i 8 dyplomowych.

Prace nagrodzone w ramach XVI edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


XVI edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2014 roku, dotychczas nienagradzalne w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach:
1)     nauk humanistycznych i społecznych;
2)     nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)     nauk technicznych;
4)     nauk o zdrowiu i medycznych;
5)     sztuki.
Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 31 maja 2015 roku w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W dniu 27 października 2014 r. w Muzeum Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72 odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XV edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim oraz statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego – Marcin Bugajski oraz Dariusz Klimczak, Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego-Anna Rabiega, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego – Bożena Ziemniewicz,Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Piotr Paneth, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr hab. n med. Lucyna Woźniak,  Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk.
Przybyłych gości oraz laureatów nagród i statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej prof. dr hab. Antoni Różalski  - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.
Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz piętnasty a łączna ich kwota to ponad 524 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 52, Politechniki Łódzkiej – 27, Uniwersytetu Medycznego – 12 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 7 prac. Pan Marszałek wyraził także satysfakcję z możliwości przyznania po raz pierwszy statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, w tym laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Kolejną, lecz niezmiernie istotną częścią uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla laureatów Konkursu oraz statuetek dla Przedsiębiorców. Wręczenia listów gratulacyjnych dla laureatów i promotorów nagrodzonych prac oraz statuetek dokonali Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz Dariusz Klimczak, którzy wyrazili ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.
 
Laureatami tegorocznej XV edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. n med. Tomasz Rechciński  za pracę:
„Kliniczne znaczenie polimorfizmów genów prozapalnej interleukiny 1 beta i naturalnego antagonisty jej receptora u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - badanie mieszkańców województwa łódzkiego”.
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr inż. arch Adriana Barbara Cieślak- Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Funkcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta (Studium miejscowości regionu łódzkiego - Uniejowa i Poddębic)”.
2.    dr inż. arch Rafał Szrajber– Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Wirtualna rekonstrukcja jako narzędzie w procesie przywracania utraconego dziedzictwa na przykładzie wybranych zabytków Łodzi i jej regionu”.
3.    dr Tomasz Figlus– Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni za pracę:
„Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej”.
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Aleksandra Jaskulska– Instytut Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego - za pracę:
„Wpływ cyjanofagów na dynamikę występowania sinic produkujących mikrocystyny”.
2.    mgr inż. Ewelina Katarzyna Pabjańczyk- Wlazło– International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej –za pracę:
"The process of commercialization of knowledge in the biotech sector in Poland" 
3.    Sabina Świątkowska– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – za pracę:
„Adaptacja piwnic na kawiarnię z galerią w kamienicy przy ul. Pogonowskiego 23 w Łodzi”.
 
Przyznane statuetki:
 
Dalkia Łódź SA, ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
Firma współpracowała przy realizacji projektu naukowo - badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Szymona Szufy z Politechniki Łódzkiej, który w 2013 r. otrzymał stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Toryfikacja biomasy”.
Statuetkę odebrał Pan Prezes Zarządu – Andrzej Szymanek.
 
KIKGEL, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd
Firma wspierała projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców – p. Justynę Komasę, która w 2013 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń”.
Statuetka została odebrana przez Pana Mirosława Kika – właściciela firmy.
 
Vi Technology FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice
Firma objęła opieką projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Katarzyny Znajdek z Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Innowacyjny solarny system hybrydowy”.
Statuetkę odebrał Pan Prezes Michał Post.
 
PPHU damaz, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
Firma była zaangażowana w realizację projektu naukowo- badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Aleksandry Sowińskiejz Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Architektura przestrzenna ubiorów dzianych w aspekcie właściwości użytkowych wyrobu”.
Statuetka została przekazana Pani Celinie Borkowskiej - Dyrektorowi ds. marketingu i promocji firmy PPHU DAMAZ.
 
Wyróżniony został także Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny – Dyplom odebrał Pan Bogdan Wasilewski – Prezes Zarządu.
 
Na zakończenie uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Chóru „Cantus” Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu.  


 

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1159/14 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Do Konkursu uczelnie zgłosiły 51 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie i 1 praca dyplomowa.
Najwięcej prac, bo aż 26 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 10 z Politechniki Łódzkiej, 10 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (20), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (14), o zdrowiu i medycznych (10), technicznych (4) oraz sztuki (3). Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 23 rozpraw doktorskich, 14 magisterskich i 7 dyplomowych. Prace nagrodzone w ramach XV edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region,
a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Laureatami tegorocznej XV edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. n med. Tomasz Rechciński  za pracę:
„Kliniczne znaczenie polimorfizmów genów prozapalnej interleukiny 1 beta i naturalnego antagonisty jej receptora u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - badanie mieszkańców województwa łódzkiego”.
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr inż. arch Adriana Barbara Cieślak- Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Funkcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta (Studium miejscowości regionu łódzkiego - Uniejowa i Poddębic)”.
2.    dr inż. arch Rafał Szrajber– Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Wirtualna rekonstrukcja jako narzędzie w procesie przywracania utraconego dziedzictwa na przykładzie wybranych zabytków Łodzi i jej regionu”.
3.    dr Tomasz Figlus– Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni za pracę:
„Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej”.
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Aleksandra Jaskulska– Instytut Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego - za pracę:
„Wpływ cyjanofagów na dynamikę występowania sinic produkujących mikrocystyny”.
2.    mgr inż. Ewelina Katarzyna Pabjańczyk- Wlazło– International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej –za pracę:
"The process of commercialization of knowledge in the biotech sector in Poland" 
3.    Sabina Świątkowska– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – za pracę:
„Adaptacja piwnic na kawiarnię z galerią w kamienicy przy ul. Pogonowskiego 23 w Łodzi”.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


XV edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.
Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.  
Przedmiotem oceny są prace obronione w 2013 roku, dotychczas nienagradzalne w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2014 roku w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302
lubw Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, parter.
 
Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Departamentu Kultury i Edukacji.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: 

  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Nagrody oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz
z wnioskiem.
 


W związku z obsługą procedury przyznawania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, Departament Kultury i Edukacji zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców i kandydatów do nagród na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż:

1)     Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8,
2)    
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, na który składają się: ocena formalna dokonywana przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji oraz ocena merytoryczna, należąca do kompetencji Komisji Konkursowej. Skład komisji określony został w Regulaminie konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Dostęp do Państwa danych zawartych we wnioskach posiadają również członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznający nagrody poprzez podjęcie stosownej uchwały,
3)    
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
4)    
Podanie przez kandydata do nagrody swoich danych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com